Üretim Planlama Yönetimi

Üretim ortamınızdaki kaynaklarınızı etkili biçimde kullanarak müşterilerinizin taleplerini karşılayabilirsiniz. Üretim faaliyetlerinizi en verimli şekilde organize edilebilmenizi ve planlama süreçlerinizdeki gereksinimlerinizi kolay ve hızlı şekilde yönetebilmenizi sağlar. Satın alma entegrasyonu ile gereksinimleriniz için hızlı talep ve sipariş oluşturabilirsiniz.

Gereksinim listesi hazırlarken stok bakiyeleriniz, iş emri bakiyeleriniz ve sipariş bakiyeleriniz parametrik olarak dikkate alınarak gereksinim hesaplaması yapılır. Gereksinim oluşturan iş emirleri ve siparişlerin takibini yapabilirsiniz.